از سال ۹۱ موسیقی را در رشته پیانو وآواز پاپ آغاز کرد.
یک سال نزد استاد مهدی محمدی آواز تخصصی را فراگرفت ،حدود یکسال نزد حمید حامی آواز پاپ کلاسیک تخصصی را فرا گرفت، سپس با شرکت در کلاسهای خانم ملیکا تهرانی و مهدی یغمایی کار فراگیری را ادامه داد وسلفژ حرفه ای راهم نزد استاد امیرعباس حسینی گذراند بااستفاده از کتاب های سایت سینگینگ متد حرفه ای سلفژ و…

وی ۹ سال بصورت حرفه ای بازیگر تئاتر بوده والان نزدیک به ۳ سال هست که خوانندگی حرفه ای را شروع کرده و تابحال ۹ تراک از ایشان منتشر شده
اجراهای مختلف استیج برای جشن ها ومناسبت ها و اجراهای متعدد در برنامه های تلویزیونی شب پارسی وصبح دلگشا از جمله فعالیتهای ایشان می باشد.