آغاز فراگیری:

از سال ۱۳۷۶ ردیفهای استاد صبا را روی ویلن وکمانچه و در ادامه تار وسه تار قشقایی نزد آقای مسعود نامداری طی کرد ، همچنین حدود ۳ سال ویلن کلاسیک را نیز نزد آقای لشکرلو فرا گرفت و سلفژ و مبانی نظری موسیقی را نزد آقای صداقت کیش گذراند.

فعالیت : همکاری واجرا های مختلف با گروه های ماهور،فاخته و…

تدریس در آموزشگاه موسیقی چاووش وآموزشگاه های دیگر