شروع فراگیری موسیقی :

از سال ۱۳۵۹ در خانه فرهنگ شماره ۳ شیراز با حضور در کلاس زنده یاد استاد رضوی سروستانی به فراگیری آواز سنتی پرداخت که تا ۹ سال یعنی ۱۳۶۸ ادامه یافت. و پایان نامه و اجازه کتبی برای تدریس از طرف آن مرحوم صادر شد.

همچنین در سالهای ۶۲ و ۶۳ برای مدت کوتاهی از محضر استاد شجریان برای فراگیری شیوه میرزا عبدالله و مدتی نزد استاد حاتم عسکری برای آشنایی با شیوه سید ضیاء و چند ماهی هم نزد مرحوم استاد عباس کاظمی در اصفهان برای فراگیری شیوه اصفهان رسید.

فعالیت ها :

اجرای کنسرت همراه مرحوم رضوی سروستانی در سال ۱۳۷۰ حافظیه شیراز

چندین ضبط تلویزیونی که در شبکه استان پخش شد.

اجرای کنسرت های متعدد به مناسبتهای خاص در شیراز و شهرستانها

تدریس در آموزشگاهها و مراکز فرهنگی شیراز از ۱۳۶۸ تا کنون