همایون دهقان بردبار

آواز پاپ ، صداسازی

شروع فراگیری:

آواز پاپ را از ۱۳۸۹ مدت دوسال نزد حامد همایون آغاز و سپس صداسازی را با آقای حسین میری در سال ۹۰ و بعد تئوری موسیقی را با آقای میلاد قامتی ادامه داد که درحال حاضر دوره تکمیلی این کلاس نزد دکتر رادمان ادامه دارد.

سال ۱۳۹۵ دوره تخصصی تنفس و وکال را در کلاس استاد ماریو تقدسی گذراند.

در ادامه ، گذراندن دوره فن بیان زیر نظرآقایان رضا چهره نگار و صادق عبدالهی و فعالیت درگروه کر آقای حامد فقیهی و آموزش سلفژ زیر نظر ایشان .

فعالیت:

اجراهای مختلف در شیراز منجمله : اجرای آواز پاپ زیر نظر آقای حسین میری تالار احسان ۱۳۹۴

اجرای کر در کنسرت پاپ کلاسیک آقای حامد فقیهی تالار حافظ  شهریور۹۵

همکاری با گروه کردر تالار احسان بهمن ۹۵ ،

اجرای آواز پاپ در کافه هنری اپرا زیر نظر آقای حامد فقیهی و …..

ایشان مقام اول تکخوانی در جشنواره سرود و آواهای حماسی نزاجا در تهران و دیپلم افتخار در بهمن ماه ۱۳۹۷ را کسب نموده.