اجرای گروه گیتار نوازان چاووش

گیتار نوازان موسیقی چاووش شیراز

/
اجرای آهنگ نارفیق توسط هنرجویان گیتار خانم اسماعیلی فر از …
آریا آقابزرگی

موزیسین های جوان ۰۴

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش ر…
ایلین قنادیان

موزیسین های جوان ۰۳

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش ر…
کیانا رادمنش

موزیسین های جوان ۰۲

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش…
کیمیا راستگو - آموزشگاه موسیقی چاووش

موزیسین های جوان ۰۱

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش…