تارنوازان موسیقی چاووش شیراز دانیال آبیاری

تارنوازان - دانیال آبیاری

/
اجرای زیبای تصنیف ساغرم شکست ای ساقی اثر زنده یاد استاد همایون خرم…

گیتارنوازان کودک-آیسا طالب زاده

/
جرای دلنشین آهنگ واسه من گل نفرست ، توسط آیسا طالب زاده ی عز…
تارنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

تارنوازان -امیر علی آرامی

/
اجرای قطعه پیش درامد اصفهان مرتضی نی داوود توسط امیرعلی آرامی…

گیتار نوازان -ملیکا نوری

/
اجرای آهنگ همه اون روزا توسط ملیکا نوری از هنرجویان خانم اسماع…

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
اجرای آهنگ عشق تو از امیرعباس گلاب توسط حامد کریم زاده و مهسا …
اجرای زیبای رقص پروانه 🦋 با نوازندگی خانم مریم امیری از هنرجویان استاد وحید ایرانبان آموزشگاه موسیقی چاووش

تارنوازان-مریم امیری

/
اجرای زیبای رقص پروانه 🦋 با نوازندگی خانم مریم امیری از هنرجویان است…
اجرای گروه گیتار نوازان چاووش

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
اجرای آهنگ نارفیق توسط هنرجویان گیتار خانم اسماعیلی فر از …
گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

گیتارنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش ر…
گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش ر…
گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

گیتار نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

/
موزیسین های جوان: در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش…