بیوگرافی هنری:

حرفه هنری را از سال ۱۳۸۲ زیر نظر استادان، امین بهروز زاده و پرهام شناسا و عباس جعفری نوازندگی ساز ویولن را شروع کرد. و تاکنون در مجامع هنری به نوازندگی مشغول بوده است و کنسرت هایی را در شهرهای مختلف برگزار نموده است. وی همچنین ساز ویولن را از سال ۱۳۸۷ در آموزشگاه آزاد موسیقی چنگ واقع در مرودشت تدرس نموده است و تاکنون در آن آموزشگاه مشغول به تدریس است.

سرفصل های تدریس:

۱. کتاب کلاسیک ل.ویولن
۲. کتاب دستور مقدماتی ویولن، هنرستان موسیقی کتاب اول و دوم روح الله خالقی
۳. کتاب ۱۸ قطعه
۴. کتاب ردیف منوچهر لشکری
۵. کتاب ردیف اسدا۲ ملک (ردیف نوازی)
۶. کتاب ردیف همایون خرم (نوای مهر یک)
۷.کتاب ردیف حبیب الله بدیعی ساز تنها یک