شروع فراگیری:

از سال ۱۳۷۷ با شنیدن صدای نی به این ساز علاقه مند شد و یادگیری این ساز را بدون معلم آغاز کرد سپس از سال ۱۳۷۹ فراگیری نت وردیف را نزد آقای محسن عظیمی آغاز و سپس چند ماه نیز نزد استاد ناهید ادامه داد . از سال ۱۳۸۴ به پیشنهاد آقای صلاحی فراگیری کمانچه را نزد آقایان شروین مهاجر و اردشیر کامکار شروع کرد که کلاس با آقای کامکار همچنان ادامه یافت.

فعالیت:

از سال ۱۳۸۴ همکاری با صدا وسیما ی فارس را آغاز نمود که همچنان ادامه دارد که به ضبط قطعات متعددی منجر شد وی همچنین از سال ۱۳۸۵ تا کنون به تدریس مشغول میباشد.

اجرای کنسرت در کشورهای دبی ۱۳۸۶، آلمان ۱۳۹۱،چک واتریش ۱۳۹۳ و اجرای داخلی با گروه خموش ازجمله فعالیتهای دیگر وی محسوب میشود.