اجرای زیبای رقص پروانه ? با نوازندگی خانم مریم امیری از هنرجویان استاد وحید ایرانبان آموزشگاه موسیقی چاووش

تارنوازان-مریم امیری

/
اجرای زیبای رقص پروانه ? با نوازندگی خانم مریم امیری از هنرجویان …
روز جهانی کودک مبارک-موسیقی چاووش شیراز