سنتور نوازان چاووش _ سنا شیعه زاده

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهارمضراب زابل (چهارگاه) اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی مهرشاد بخشنده هنرجوی استاد صلاحی

/
  موزیسین های جوان ۸ اجرای قطعه دود عود (سنتور و ارکستر…